Stockholm 10:47
-0,77% Idag
-3,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-10 09:48:51

ORTOMA: RESULTAT FÖRE SKATT -1,4 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Ortoma, som handlas på Aktietorget, redovisar ett resultat före skatt om -1,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-0,3).

Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0,03) före utspädning.

Ortoma har inlämnat en ansökan för 510(k)-godkännande från FDA om att få sälja Ortoma Treatment Solution i USA. Ett slutligt besked kan förväntas under första kvartalet 2018.