Stockholm 17:30
0,00% Idag
+28,47% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-15 08:27:24

SBB: HÖJER PROGNOS 2021 TILL 7:80 KR/STAMAKTIE A OCH B (NY)(Lägger till: stycke tre och fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB höjer i rapporten för det andra kvartalet prognosen för helåret 2021 till ett resultat per stamaktie A och B till 7:80 kronor.

Den tidigare prognosen som lämnades i samband med rapporten för det första kvartalet var på 5:15 kronor per aktie.

Den nya prognosen baseras enligt vd Ilija Batljan på SBB:s löpande intjäningsförmåga samt resultatet för det första halvåret 2021.

Justerat för bland annat återbetalning av lån samt avdrag för resultat hänförliga till preferensaktier av serie D var resultatet per aktie i perioden 6:09 kronor per stamaktie.

Det rapporterade resultatet per aktie i kvartalet var 4:05 kronor jämfört med 0:86 samma period året innan och 1:75 kronor i det föregående kvartalet.