Stockholm 12:23
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-27 08:51:30

CONSILIUM: AVSER KÖPA SBF MANAGEMENT FÖR 148 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Consilium har ingått ett villkorat avtal med Platanen om att förvärva SBF Management för cirka 148 miljoner kronor.

Efter justering för kassa samt förväntad utdelning bedöms den preliminära nettoköpeskillingen uppgå till cirka 64 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären förväntas fullföljas så snart samtliga villkor för transaktionen är uppfyllda, vilket bedöms till första halvåret 2021.

Consilium har identifierat fastighetsinvesteringar med stabila kassaflöden som ett bra komplement till nuvarande verksamheter och koncernens framtida inriktning.

"Då Consilium inte hade någon ambition att bli ett fastighetsbolag initierades ett arbete med att analysera en investering i bostadsfonder under SBF Management AB:s förvaltning. Detta ledde slutligen till en diskussion om möjligheten att även förvärva SBF Management AB", skriver bolaget.

SBF Management (SBM) är en förvaltare av investeringsfonder. Affärsidén är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige. SBM har för närvarande cirka 3 miljarder kronor under förvaltning i form av cirka 2.700 lägenheter fördelat på 17 orter. Carl Adam Rosenblad är sedan 2019 styrelseordförande i SBM.

Förvärvet av SBM sker i två steg, där Platanen först förvärvar 50 procent av aktierna i SBM av Amreq Properties och 0,01 procent av aktierna i SBM av Carl Adam Rosenblad, för att sedan sälja dessa innehav, samt sitt eget 49,99-procentiga innehav till ett av Consilium helägt dotterbolag, som därmed blir ägare till 100 procent av SBM.

Genom denna konstruktion möjliggörs ett garantipaket vilket var ett krav från Consiliums sida, och som endast Platanen fullt ut kunde acceptera, heter det.

Förvärvet bedöms initialt tillföra Consilium cirka 50 miljoner kronor i årlig omsättning. Under perioden 2014-2019 uppgick SBM:s resultat efter finansnetto i genomsnitt till cirka 13,5 miljoner kronor per år, vilket i huvudsak består av vinstdelning från överavkastning i fonderna. Efter transaktionens fullföljande är det Consiliums avsikt att även investera i SBM:s fonder.

Det föreslagna förvärvet bedöms vara föremål för regelverket kring närståendetransaktioner eftersom både Carl Adam Rosenblad och Platanen anses vara närstående till Consilium. Detta mot bakgrund av att Platanen är ett helägt dotterbolag till Platanen Holding som är majoritetsägare i Consilium samt på grund av att Carl Adam Rosenblad är vd och koncernchef för Consilium, styrelseledamot i Consilium och Platanen Holding samt styrelseordförande och aktieägare i SBM. Det föreslagna förvärvet kräver därför godkännande av Consiliums aktieägare på en extra bolagsstämma.