Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-03 13:30:00

Fastpartner förvärvar en fastighet i centrala Gävle

Fastpartner har per den 31 maj förvärvat och tillträtt fastigheten Brynäs 125:1 i centrala Gävle. Fastigheten uppfördes 2015 och ligger på Gavleåns södra sida, med adress Södra Skeppsbron 19. I fastigheten finns fyra hyresgäster, Ryds bilglas, C24, Exsys Konsult AB och Nordisk Lagerförvaltning AB. Fastigheten förstärker Fastpartners position som en av de främsta och största fastighetsägarna i Gävle och ligger i linje med Fastpartners strategi att äga och förvalta fastigheter med goda kassaflöden i centrala lägen.


- Förvärvet befäster vår position som en av de främsta fastighetsägarna i Gävle. Vi har sedan länge en bra relation till säljarna vilka gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla området kring Gavleån till en attraktiv och modern stadsdel, ett arbete som de kommer att fortsätta med, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 3 juni 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 - 12 32 84
E-post: fredrik.thorgren@fastpartner.se

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 562 517 07
E-post: cj@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022 kl 13:30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF