Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 11:09:23

NFO Drives har tagit ännu en ny OEM kund.

NFO Drives börjar leverera till DACS A/S i Danmark


NFO Drives har börjat leverera till DACS. NFO Drives NFO Sinus frekevensomriktare används till ventilationsfläktar för animalisk produktion. Tidigare använde DACS sig av en PWM frekvensomriktare till varje fläkt. Genom att använda NFO Sinus kan DACS seriekoppla 6 till 10 fläktar till en NFO Sinus frekvensomrikatare. DACS gör även besparingar på installationsarbetet. Detta för att NFS Sinus frekvensomrikare inte behöver skärmad kabel. Dessutom får motorerna en tystare gång och inga jordströmmar uppstår. Vidare kan även jordfelsbrytare användas för att öka elsäkerheten. Detta var inte möjligt med den PWM frekvensomriktaren som DACS använd tidigare.

-        Vi förväntar oss en omsättning på över 1 MSEK årligen, säger säger Johan Braun VD NFO Drives.

   Första ordern är levererad och var på 100 tSEK.


Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF