Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-02 08:30:00

Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019 är publicerad

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.


Under vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till de aktieägare som har önskat en sådan. Den kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.
En engelska version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen i slutet av mars.
Nacka, 2020-03-02
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)

Marianne Perslow, kommunikationschef. Tel: 0703-41 54 21
marianne.perslow@al.se

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl.08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 49 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 28 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF