Stockholm 14:35
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-25 13:15:00

Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2019

Seafire växer med förvärv och förbättrar resultatet!


Sammanfattning januari - mars
 • Total omsättning uppgick till 26,7 MSEK (5,8 MSEK), en ökning med 360%. Ökningen var driven av de förvärvade bolagen Åkerstedts Verkstads AB och Lingua Communication Nordic AB. Den organiska tillväxten för Koncernen, det vill säga exklusive förvärven, var negativ med 10% mot 2018.
 • Koncernens resultat före ned- och avskrivningar, EBITDA, uppgick till 0,6 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till -0,3 MSEK (-1,7 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,42 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick 21% (55%)
Väsentliga händelser under perioden
 • Den 2:e januari 2019 förvärvades samtliga aktier i Åkerstedts
 • En riktad emission om 2 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes den 16 januari 2019 som delbetalning av förvärvet
 • Followit ingick ett strategiskt samarbetsavtal med WeHunt Nordic AB den 30 januari 2019
 • En riktad emission om 7,1 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes den 18 februari 2019
Väsentliga händelser efter perioden
 • Den 5:e april 2019 förvärvades samtliga aktier i Nordbutiker i Sverige AB. Bolaget omsatte 17,2 MSEK med en EBITDA på 2,4 MSEK under kvartal 1 2019. Med förvärvet av Nordbutiker når Koncernen en årsomsättning på över 200 MSEK proforma
 • En riktad emission om 6 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes den 5:e april 2019 som delbetalning av förvärvet
 • Seafire avser att undersöka förutsättningarna att byta handelsplats till First North Stockholm under 2019

VD kommentar

Det senaste kvartalet har varit transaktionsintensivt med förvärv av industribolaget Åkerstedts och den 5e april e-handelsbolaget Nordbutiker. Med förvärven ökar årsomsättningen till över 200 MSEK proforma och en EBITDA på ca 20 MSEK för Koncernen. Vi har utökat kreditramen med ytterligare 150 MSEK och vår ambition är att fortsätt växa genom förvärv för att få en spridning på affärsriskerna och öka lönsamheten.

Åkerstedts är ett fint och lönsamt industribolag specialiserade på industrifläktar. Bolaget har implementerat LEAN och investerat i automation vilket medfört hög konkurrenskraft och kvalitet. Det senaste året växte bolaget med över 30% till 30,3 MSEK i omsättning med en EBITDA marginal på 23%. Med en välutvecklad produktionsprocess kommer Seafire verka för att öka marknads- och försäljningsaktiviteterna.

Det senaste förvärvet Nordbutiker i Sverige AB är ett ledande e-handelsbolag inom lätta elfordon. Bolaget bedriver ett tiotal e-handelssiter i Norden med egna varumärken som www.rull.se, www.evobike.se, www.blimo.se och www.sportig.se. Evobike vann Bäst i Test i Aftonbladets stora elcykeltest för 2019. Av de sju elcyklar som fick betyg fyra eller mer var tre från Evobike. Med utmärkelsen befäster bolaget sin position som en ledande tillverkare av elcyklar. De senaste 12 månaderna har bolaget vuxit närmare 70% och omsätter över 100 MSEK på årsbasis och med en fin lönsamhet. Bolaget har sedan starten varit lönsamt till skillnad från många andra e-handelsbolag.    

Den finansiella utvecklingen går åt rätt håll. Genom förvärven och med en utökad kreditlina med 150 MSEK har vi goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt. Aktiviteterna för att öka likviditeten i aktien fortgår med byte av analystjänst till Penser Access och förberedelser för att byta handelsplats till First North.

Johan Bennarsten, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com,tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 april 2019, kl. 13:15.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF