Stockholm 17:30
-3,17% Idag
-5,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-22 09:00:16

MAXKOMPETENS: TILLVÄXT PÅ 31% 3 KV, GOODWILL BELASTADE RESULTATSTOCKHOLM (Direkt) Maxkompetens affärsområden utvecklades positivt med ordermarginalförbättringar i samtliga affärsområden under räkenskapsårets tredje kvartal, november-januari, skriver First North-bolaget i sin delårsrapport.

"Orderingången har varit god och efterfrågan känns lika stark i innevarande kvartal", kommenterar vd Ronny Siggelin.

Omsättningen växte i kvartalet med 31 procent till 64,6 miljoner kronor (49,3). Resultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till 2,1 miljoner (2,3), motsvarande en ebitda-marginal om 3,2 procent (4,8). Nettoresultatet minskade till -1,3 miljoner (0,8) och belastades med goodwillavskrivningar om 2,5 miljoner (0,9).

Vidare innehöll tredje kvartalet säsongsvariationer som belastade både Skol Pool och Multiekonomerna, integration och flyttkostnader av förvärvade bolag, men framför allt kostnader för systemutvecklingen av den digitala plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det Maxkompetens nya affärsområdet HR-Tech, anger Maxkompetens.

"Renodlat för dessa extra kostnader är koncernen nu på en nivå där vi kan leverera resultat som gör att vi skulle kunna nå vårt finansiella mål, rörelseresultat före avskrivningar på 8 procent", skriver vd.

Bolaget meddelade också på torsdagen att det höjer sitt finansiella mål. Maxkompetens siktar nu på att nå en ebitda-marginal på 13 procent om 24 månader, vilket är över bolagets finansiella mål om en ebitda-marginal på 8 procent.

Sedan tidigare är det känt att Maxkompetens vill byta namn till Moxie Tech Group. En extra bolagsstämma i april ska besluta om namnbytet.