Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-05 16:41:21

Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT

Fastators aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. Från och med den 6 februari 2019 handlas aktien med tickern FASTAT och ändras därmed från det tidigare kortnamnet ABFAST.


För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF