Stockholm 17:30
-3,01% Idag
-22,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-02 08:53:34

INTEGRUM: ÖKAD FÖRLUST 2 KV, HOPPAS KUNNA ÖKA FSG I USA 2HSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum redovisar en något ökad förlust för det andra kvartalet (augusti-oktober) i bolagets brutna räkenskapsår 2019/2020, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet var -2,4 miljoner kronor (-1,9). Kostnaderna har minskat något under kvartalet, men det har också intäkterna. Integrums totala intäkter sjönk till 8,9 miljoner kronor (11,3), varav nettoomsättningen minskade till 8,1 miljoner kronor (8,7).

"Samtidigt som våra försäljningssiffror ännu inte når de nivåer vi siktar på är vi glada att rapportera en ökad nettoomsättning med 103 procent jämfört med årets första kvartal", skriver Integrums vd María López i delårsrapporten.

Jämfört med det andra kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen för bolagets kärnverksamhet med 19 procent, exklusive förra årets försäljning till distributören på den amerikanska marknaden, Ottobock, för lageruppbyggnad.

"Vi upplever i det hela taget en positiv trend och förväntar oss att försäljningen fortsätter att öka, framförallt i USA", skriver María López.

Integrums expansionssatsningar på den amerikanska marknaden fortsätter. Under det första kvartalet 2019 meddelade bolaget att det finns åtta center med aktiv patientrekrytering för behandling med Opra implantatsystem i USA. Integrum påpekar att tiden från patientrekrytering tills behandling genomförs vid dessa sjukhus är längre än vad bolaget först uppskattade och att den kräver mer insatser.

"De tecken på framsteg vi ser ger oss gott hopp om att kunna öka försäljningen i USA under andra halvåret, men också att ta till vara på expansionsmöjligheter utanför USA och driva på den begynnande försäljningen av Neuromotus", sammanfattar María López i vd-ordet.