Stockholm 10:48
-0,04% Idag
+18,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-20 08:19:55

TOBII: TILLVÄXT TOBII DYNAVOX 8% 2 KV, TOBII PRO 37%STOCKHOLM (Direkt) Ögonsensorbolaget Tobiis största affärsområde Tobii Dynavox visade en fortsatt positiv trend andra kvartalet.

Omsättningsökningen inom Dynavox, med verksamhet inom kommunikationshjälpmedel, om 8 procent justerat för valuta är en tydlig effekt av ökad efterfrågan på bolagets nya produkter.

"Den volymtillväxt vi såg under det första kvartalet ökade ytterligare och sammantaget gav vi fler än dubbelt så många personer en röst som under samma period föregående år", skriver bolagets vd Henrik Eskilsson i rapporten.

Rörelsemarginalen inom Dynavox ökade till 11 procent under andra kvartalet (10).

Affärsområdet Tobii Pro levererade ytterligare ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal, med en omsättningstillväxt på 37 procent valutajusterat.

"I grunden har vi en väldigt stark och konkurrenskraftig produktportfölj. Våra eyetracking-glasögon fortsatte att vara en storsäljare samtidigt som vår premium-eyetracker Tobii Pro Spectrum har visat fantastiska resultat i prestandamätningar och blivit allt mer efterfrågad av akademiska kunder", skriver Henrik Eskilsson.

Han konstaterar att tillväxten låg en bra bit över Tobii Pros långsiktiga finansiella mål på 15-20 procent, vilket delvis är en effekt av att Tobii Pro lyckats överta en stor del av den tidigare konkurrenten SMI:s kundbas.

Lönsamheten inom Tobii Pro påverkades emellertid av fortsatta investeringar i produktutveckling och säljorganisationen. Det finns också en säsongseffekt som ger lägre rörelseresultat under det andra kvartalet än i genomsnitt under året, uppger Tobii.

Rörelsemarginalen inom Tobii Pro uppgick till 2 procent (-3).