Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-29 11:19:24

Recyctec korrigerar den maximala ökningen av antalet aktier och aktiekapitalet i tidigare kommunicerad riktad nyemission av aktier

Recyctec Holding AB korrigerar genom detta pressmeddelande den maximala ökningen av antalet aktier och aktiekapitalet i tidigare kommunicerad riktad emission av aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 november 2017 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 B-aktier. Den information som kommer att anges i kallelse till extra bolagsstämma är korrekt. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                            Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se                 E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                           Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF