Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-27 15:22:14

DIGNITANA: BOLAGETS RÖRELSEKAPITAL FÖRBRUKAT I NOVEMBERSTOCKHOLM (Direkt) Dignitana, som är verksamt inom medicinsk kylningsteknik, flaggar för att bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat redan i mitten av november. Detta sedan Dignitanas största kund begärt att få omförhandla sitt långsiktiga avtal för att ersätta det med ett avtal som innebär en kortsiktig löpande relation. Kunden ser nu över sina behandlingsprocesser.

"Detta innebär förändringar i Dignitanas kortsiktiga finansieringsstruktur, vilket leder till att bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat redan i mitten av november", skriver Dignitana i ett pressmeddelande.

Dignitana uppger sig arbeta för att finna en finansiell kort- och långsiktig lösning.