Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-25 08:38:27

PAYNOVA: JUSTERAD OMSÄTTNINGSTILLVÄXT CA 10% 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Paynova hade en omsättning på 8,2 miljoner kronor under andra kvartalet (8,2) och ebitda-resultatet uppgick till -3,4 miljoner kronor (-3,1).

Omsättning och ebitda 2016 påverkades positivt av en slutavräkning rörande processingtjänster av ej återkommande karaktär om 0,6 miljoner kronor.

Justerat för detta har omsättningen ökat med knappt 10 procent beroende på tillväxt inom affärsområdet Konsumentkrediter, skriver bolaget.

Intäkterna från Konsumentkrediter uppgick till 3,9 miljoner kronor (1,6).

Omsättningen från affärsområdet Processing har minskat till 3,3 miljoner kronor (5,8 inklusive slutavräkningen) på grund av förändrat processingutbud hos bolagets största kund.

Av- och nedskrivningarna har ökat till -2,0 (-0,5) i och med att avskrivningar av kreditplattformen påbörjats.

Rörelseresultatet och resultat efter skatt uppgick till -5,4 miljoner kronor (-3,6) respektive -5,8 miljoner kronor (-3,9). Även dessa nivåer i jämförelseperioden 2016 har påverkats av ovan nämnda slutavräkning.