Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-01 10:02:53

Penser Access: MedCap - Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 200. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 16,9 (6,2), vilket var ca 30% bättre än vad vi räknat med. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 18e med 11% drivet av återhämtningen för Läkemedelshandel samt den starka tillväxt trenden inom både Medicinteknik samt Specialistläkemedel. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, vilket leder till att vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-positivt-momentum/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML