Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-10 07:36:37

SBB: KAN UTVÄRDERA KAPITALANSKAFFNING I SAMBAND MED LISTBYTESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB kan komma att se över möjligheterna att ta in nytt kapital.

"Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade-rating", skriver vd Ilija Batljan i delårsrapporten.

Arbetet fortsätter med att förbereda SBB för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, framgår det av rapporten.

SBB har hittills i år har genomfört tio förvärv till ett sammanlagt värde om 8,9 miljarder kronor. Vid halvårsskiftet uppgick fastighetsbeståndet till 30,3 miljarder kronor, bland annat har en större fastighet i Oslo avyttrats i det andra kvartalet för närmare 5 miljarder kronor.

"Närmare hälften av vår planerade tillväxt från 25 till 40 miljarder kronor mellan 2018 och 2023 kommer att levereras organiskt genom fastighetsutveckling, renoveringar, omförhandlingar och därmed högre hyresintäkter - det vill säga utan förvärv. Vi vill vara tydliga med att vi prioriterar en stark finansiell ställning och ser fram emot att kombinera detta med stark tillväxt", skriver Ilija Batljan.

Vidare ser SBB goda förutsättningar att fortsätta leverera ytterligare resultat från sina tre värdeskapande områden - renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner.

"För åren 2019-2021 är vår bedömning att vi ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag", skriver Ilija Batljan.