Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,46% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-09-14 18:07:48

FASTATOR: EMITTERAT OBLIGATIONER OM TOTALT 1 MDR KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastator har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 miljard kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Det ena obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor, har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3m+6,50 procent och det andra obligationslånet uppgår även det till 500 miljoner kronor, dock under ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor med en löptid om 4 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m+7,00 procent.

Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

"Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt", skriver Fastator.

Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av det befintliga obligationslånet om totalt 700 miljoner kronor med ISIN-nummer SE0011762129 med förfall i oktober 2021 samt till gruppens löpande verksamhet.

Fastator har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande som löper till den 16 september 2020 och likviden för återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 september 2020.

Bolaget avser även att påkalla full förtida inlösen av de befintliga obligationerna (som ej återköps via återköpserbjudandet) till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de nya obligationerna uppfylls.

Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020.