Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-10 08:40:03

A1M PHARMA:LÄKEMEDELSVERK BEGÄR MER INFO, RISK MINDRE FÖRSENINGSTOCKHOLM (Direkt) A1M Pharma kompletterar sin ansökan till Läkemedelsverket efter att det återkommit med begäran om att erhålla mer information gällande den planerade kliniska Fas 1-studien.

Det framgår av ett pressmeddelande.

A1M Pharma arbetar nu med att färdigställa en reviderad ansökan med kompletterande information som efter godkännande innebär att bolaget kan gå vidare med den kliniska studien som är designad för att utvärdera säkerheten av läkemedelskandidaten ROSgard(tm), skriver bolaget vidare.

"Utifrån den information Läkemedelsverket delgett bedömer vi de begärda kompletteringarna som inte alltför omfattande eller tidskrävande. Vi arbetar nu intensivt med att generera de data som Läkemedelsverket efterfrågat. Detta innebär att studien möjligen kan drabbas av en mindre försening men målsättningen är att den ska kunna starta under sommaren", säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.