Stockholm 14:44
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-27 10:02:09

BellPal Holding: BellPal lanserar tjänst för seniorers ökade trygghet och hälsa på initiativ av Motorola

Som tidigare kommunicerats har BellPal ingått avtal med CE Brands som är global licenstagare för Motorolas smartklocka Moto Watch. Bolagen har nu tillsammans utvecklat en gemensam plattform för ökad trygghet, omsorg och hälsa för seniorer med deras nära och kära kallad "The Senior Independence Initiative". Tjänsten har under en längre period noggrant testats och finjusterats med över 1 000 testare och är nu redo för lansering inom de närmaste veckorna.


Erbjudandet består av ett unikt program för ökad livskvalitet, hälsa, trygghet, där BellPals fallalgoritm installeras i alla existerande och kommande Moto Watch 100 tillsammans med övriga funktioner i smartklockan såsom syreupptagningsförmåga, pulsmätare, m.m. Dessutom ingår BellPals tjänst  Safety+ i erbjudandet. Moto Watch 100 har ett fokus på hälsa och välbefinnande och uppskattas sälja c:a en miljon enheter innan årets slut. Inledningsvis lanseras tjänsten i USA som en del av Motorolas Family Sharing koncept och kommer finnas tillgängligt överallt där Moto Watch säljs idag med ett pris som börjar på 24,95 USD per månad.

"Det är oerhört spännande och tillfredsställande att tillsammans med så välrenommerade varumärken som Motorola och Moto Watch ta sig an den gigantiska amerikanska trygghetsmarknaden för seniorer, kallad Medical Alert. Marknaden är väletablerad och omsätter ca 3 miljarder USD årligen, men saknar moderna och relevanta produkter och tjänster som vi kommer att kunna erbjuda", säger David Ziemsky VD för BellPal.

"With our joint initiative we collaborate deep and close for solutions to make our seniors life safe and filled with life quality -  independency as our every day life should be - with the close ones, friends and family, sharing our life situations. With BellPal we created an extensive program that changes the business of medical alert and I am excited to get started and set a new course for our loved ones that may need some extra care", says Craig Smith CEO of CE Brands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com
Attached html: HTML