Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-24 16:33:21

NFO Drives AB (publ) Kommuniké från årsstämma 2020.


Årsstämman utsåg Martin Hagbyhn till ordförande under årsstämman 2020

VD:s redogörelse Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat m.m. Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.

Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse: Till styrelseledamöter Göran Hedbys, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, Gabriel Rydström, Växjö och Dean Marcos, Växjö. Stämman utsåg Göran Hedbys till styrelsens ordförande. Martin Hagbyhn och Tomas Ängkulle avtackades och lämnade styrelsen.

Val av revisor: Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.


Göran Hedbys, Styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0735-299544, e-mail, goran.hedbys@granitmanagement.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF