Stockholm 17:30
+4,07% Idag
-18,72% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-10 07:14:41

INTEGRUM: ÖKAD OMSÄTTNING, LÄGRE RESULTAT 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum hade en nettoomsättning på 4,5 miljoner kronor (3,0) under det fjärde kvartalet, februari-april 2019, i det brutna räkenskapsåret 2018/19. Rörelsens totala intäkter uppgick till 5,8 miljoner kronor (4,8).

"När vi summerar året kan jag konstatera att vi har en tillväxt på mer än 40 procent jämfört med förra året. Detta är glädjande. Jag är också glad över att den rullande 12-månadersförsäljningen fortsätter att följa en positiv trend", skriver vd Maria Elena Lopez i rapporten.

Bolaget arbetar på att utbilda kirurger på ortopedkliniker så att de ska kunna utföra operationer.

"Denna utbildning pågår men kommer att ta ytterligare några månader att slutföra", skriver vd:n.

Integrums genombrott på den amerikanska marknaden väntar men bolaget uppger att det fick positiv respons från flera av USA:s ledande ortopeder på AAOS-kongressen i Las Vegas under mars.

Rörelseresultatet blev -8,6 miljoner kronor (-7,0) och periodens resultat uppgick till -8,5 miljoner kronor (-7,0).

"Även om försäljningen växer så måste vi upp på högre nivåer innan vi når break-even", skriver Maria Elena Lopez.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10,6 miljoner kronor, jämfört med 17,9 miljoner vid periodens början.

Under maj 2019 tog Integrum in nytt kapital om 10,1 miljoner kronor efter emissionskostnader.