Stockholm 09:44
0,00% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-07 10:52:58

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Klövern AB


Flaggningsmeddelande i Klövern AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556482-5833 Klövern AB
InstrumentSE0006593919 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier46 297 715
Antal rösträtter46 297 715
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier46 906 003
 - direkt innehavda rösträtter46 906 003
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,03 %
 - direkt innehavda rösträtter2,97 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,97 % 46 906 003
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,97 % 46 906 003
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML