Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-14 06:26:52

IRISITY: 35 MLN KR VIA RIKTAD EMISSION, KURS 8:55 KR (OMS)(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Irisitys riktade nyemission som aviserades tidigare under onsdagen blev övertecknad och bolaget tillförs 35 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen på 8:55 kronor fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande efter börsstängning på onsdagen. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 7,1 procent jämfört med onsdagens stängningskurs.

Irisitys större aktieägare som representerar cirka 7,6 miljoner aktier, motsvarande cirka 40 procent av utestående kapital och röster, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens emissionsbeslut på den extra bolagsstämman den 16 december 2019, skriver bolaget.

Nyemissionen är avsedd att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka organisationen inom forskning och utveckling, marknad och försäljning samt service. Vidare skriver Irisity att emissionslikviden förväntas vara tillräcklig att ta bolaget till ett positivt kassaflöde enligt nuvarande affärsplan.