Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-06 14:19:33

NFO Drives får uppföljningsorder

NFO Drives får uppföljningsorder om 0,4 MSEK från tyska installationsbolaget Ceram Dry GmbH.  Frekvensomriktaren NFO Sinus ska installeras på ytterligare en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG.


NFO Drives gjorde sin första leverans till Wienerbergs fabrik i Pente (nära Osnabrück) i januari 2019 och efter framgångsrik installation samt mycket robust drift har ledningen för Wienerberger, efter mindre än ett års drift, beslutat installera frekvensomriktaren NFO Sinus även i Bad Neustadt- fabriken. Wienerberger har närmare 200 fabriker globalt. Stora möjligheter öppnas för NFO Drives i takt med att dessa moderniseras.  

Wienerberger AG tillverkar tegel till tak och fasad. Hettan från produktionsprocessen gör att tegelprodukterna måste kylas. Speciella kylfläktar installeras därför och på grund av hettan måste elektronik placeras långt ifrån produktionsprocessen. Försök med traditionella PWM-omriktare (Pulsbreddmodulerad omriktare) har gjorts och dessa fungerar inte. Traditionell PWM-teknik kräver korta kabellängder eller dyr skärmad kabel. Om traditionella PWM-omriktare placeras nära kylfläktarna klarar de inte drifttalen på grund av värmestrålning och den tuffa miljö elektroniken utsätts för. Frekvensomriktaren NFO Sinus är byggd med en patenterad teknik som medger att omriktaren placeras långt ifrån kylfläktarna, utanför värmestrålningszonen. NFO Drives bedömer att driftskostnaden halveras och installationskostnaderna blev mycket lägre, vilket gjort att Wienbergers investeringen har en återbetalningstid på sju månader.

Ceram Dry, som är NFO Drives beställare för installationen hos Wienerberger, arbetar med konstruktion, installation och idrifttagning av kraftfulla torksystem för tegel- och keramik- industrin. Bolaget har många stora internationella kunder och det är NFO Drives förhoppning att orderna från Ceram Dry ska leda till ett fördjupat samarbete och fler nya kunder.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF