Stockholm 17:30
-1,37% Idag
-6,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-28 11:19:10

Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Göteborg

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Göteborg den 27 november 2017


https://youtu.be/N3YFkNPoW_w


CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com


CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Attached html: HTML