Stockholm 17:30
-0,19% Idag
+18,81% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-29 08:00:00

Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018

Integrum (Nasdaq First North: INTEG B) kommer att tidigarelägga publiceringen av kommande kvartalsrapporter. Orsaken till denna tidigareläggning är att de administrativa rutinerna har förbättrats. Kommande rapporter kommer att publiceras enligt följande tidplan.


Delårsrapport, maj-oktober 2018 publiceras 5 december 2018.

Delårsrapport, maj 2018-januari 2019 publiceras 4 mars 2019

 

 

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.


För ytterligare information kontakta Rutger Barrdahl, VD, 0705 23 39 55


Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA™ Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF