Stockholm 17:21
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-05 10:00:00

Xvivo Perfusion: Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari - juni 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Tid: Fredagen den 12 juli kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
http://event.on24.com/wcc/r/2032218-1/6B026E6E35CA4FDF60624857784BF612

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: +46 (8) 566 42 651
Telefonnummer USA: +1 631 913 1422
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)3333 000 804
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 15013516#

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport januari - juni 2019 kommer att publiceras innan telekonferensen den 12 juli.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 5 juli 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: +46 31-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion


______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF