Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-22 16:05:00

Electra säger upp 3PL samarbetet med Empire


Electra har sagt upp samarbetsavtalet med Empire AB. Uppsägningen motiveras
av uppdragets volymer som ligger långt ifrån målen och fortsätter att sjunka.
Avtalstiden sträcker sig till den 31 december 2018.

  • Vårt samarbete med Empire har fungerat mycket bra men då vi inte når
    förväntade volymer ser vi ingen annan lösning än att avsluta samarbetet.
    Electras segment, Logistik & IT, arbetar fortlöpande med att få in nya
    uppdrag av kunder som kan utnyttja vår kompetens och vårt kunnande
    inom IT-intensiv logistik, säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra Gruppen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459,
mobil 070-52 584 59

Bilaga