Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-15 15:10:49

Flowscape - under sammangående med Crowdsoft - genomför sin största affär i Norge

Flowscape har tecknat avtal med en av Norges ledande telecombolag.


Flowscape, under sammangående med Crowdsoft, har tecknat avtal med ett av Norges ledande telecombolag. Ordervärdet uppgår till 1,2 miljoner NOK.

Se bifogat pressmeddelande från Flowscape

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Flowscape

VD Anders Jönsson                                                                                                          VD Peter Reigo

Tel: +46 70 765 66 21                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com                                             Email: peter.reigo@flowscape.se 

Hemsida: www.crowdsoft.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. 

Kort om Flowscape AB

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Geno matt erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar iteraktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 14 multinationella bolag. Med kontor i Stockholm, Malmö och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt.

Hemsida: www.flowscape.se

Flowscape största affär i Norge är klar 

Flowscapes system har gått live hos ett av Norges ledande telecombolag. Två månader efter avtalstecknandet har nu huvudkontorets nära 200 anställda tillgång till hela Flowscapes flora av hårdvara och tjänster. Affären möjliggjordes av den norska partnern Bravo Audiovisual som också har skött installationen. 

Kunden behövde flytta när de växt ur sina gamla lokaler och valde att etablera sig i 4000 kvadratmeter stora, moderna lokaler utanför Oslo. Samtidigt gjordes valet att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Partnerföretaget Bravo Audiovisual fick kundens uppdrag att hitta en lämplig IT-leverantör för att effektivisera kontorets ytor och skapa lösningar för rums- och arbetsplatsbokningar. Valet föll på Flowscape. 

Kunden har köpt en komplett installation vilket betyder all hårdvara och alla tjänster i Flowscapes sortiment. Det gör affären till Flowscapes största i Norge så här långt. Ordervärdet är 1.2 miljoner NOK och inbegriper även hårdvara såsom 25 rumspaneler och 178 deskdonglar. Det senare gör det möjligt för medarbetarna att checka in på en plats som sedan automatiskt markeras som upptagen på Flowmap, den digitala kartan som guidar medarbetarna i vardagen. 

"Det är oerhört glädjande att få in den här jätten som kund. Det är vår hittills största affär i Norge och innebär att Flowscape tydligt markerar sin närvaro i grannlandet i väst.", säger Magnus Johansson, Head of Sales Nordic. 

För mer information, kontakta Flowscapes VD Peter Reigo: peter.reigo@flowscape.se,070-942 46 87. 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF