Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-05 08:03:47

Ecoclime: Årsredovisning 2018

Ecoclime Group AB meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2018.


Viktigaste händelserna 2018: 
  •  Ecoclime förvärvar SDC Automation AB
  •  Ecoclime vinner nya order till koncernen till ett värde av mer än 30 MSEK
  •  Ecoclime investerade 16,6 MSEK i produktutveckling och installationer hos kunder
  •  Ecoclime genomförde en framgångsrik nyemission som tillförde bolaget 51,5 MSEK. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. De patenterade lösningarna bidrar till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat samt minskad klimatpåverkan med återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi. Systemen för automation hjälper kunderna att optimera alla delsystem i fastigheten. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). Orgnr 556902-1800. ecoclime.se 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF