Stockholm 10:06
0,00% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-25 13:00:00

Fastpartner och Slättö skapar nytt JV-bolag och förvärvar 50% av projektet Helix från Oscar Properties

Fastpartner AB och Slättö VII ABs gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties om förvärv av 50% av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50% av bostadsprojektet Helix.


Projektet Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12 000 kvm BOA med förväntat färdigställande i slutet av år 2020. Produktionen är pågående och knappt 70% av lägenheterna är sålda.

- Projektet Helix blir ett landmärke i Stockholm och därtill fördjupar vi vårt existerande samarbete inom bostadsutveckling med Slättö. Vi ser även fram emot att jobba tillsamman med Oscar Properties i detta spännande bostadsprojekt, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 25 juli 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 kl 13:00.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF