Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-09 08:09:11

MY TASTE: LANSERAR NYA FINANSIELLA MÅLSTOCKHOLM (Direkt) My Taste lanserar nya finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande.

På kort sikt ska bolaget nå ett positivt operationellt kassaflöde när redan kommunicerade förvärv är fullt ut införlivade.

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska My Taste:

* Nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25 procent per år.

* Bolaget ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier nå en ebitda-marginal om lägst 20 procent när förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realiserade, framgår det vidare.