Stockholm 16:47
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-29 08:56:06

FRONT OFFICE: ÖKAR INNEHAVET I FINTECHBOLAGET FTCSSTOCKHOLM (Direkt) Front Office Nordic, som handlas på NGM, förvärvar 1,1 miljoner aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden ("FTCS"). Aktierna motsvarar 3,75 procent av FTCS och köpeskilling sker till kurs 8:18 kronor per aktie.

FTCS är ett fintech-bolag som utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online. I våras erhöll FTCS tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.

FTCS aktie värderades vid senaste genomförd nyemission (apportemission) som registrerades i augusti 2017 till 9:51 kronor per aktie, vilket innebär ett bolagsvärde på cirka 270 miljoner kronor.

Köpeskillingen kommer erläggs delvis genom kvittning av reversfordran mot säljaren uppgående till cirka 4 miljoner kronor, delvis genom kontant betalning om 0,5 miljoner kronor, samt genom säljarrevers om 4,5 miljoner kronor.

Front Office innehar sedan tidigare 1.000 aktier i FTCS och Front Office vd Johan Lund innehar privat 700.000 aktier i FTCS.