Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-18 09:35:39

EPISURF MEDICAL: LÄGRE FÖRLUST 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Episurf redovisar ett rörelseresultat om -13 miljoner kronor för det andra kvartalet (-16,5). Nettoomsättningen steg till 0,6 miljoner kronor (0,5).

"Vår försäljning av implantat ökar, men då denna ökning ännu inte hunnit få fullt genomslag i intäktssiffrorna, är det istället på kostnadssidan de stora förbättringarna skett", säger vd Pål Ryfors i delårsrapporten.

Bolaget ser fram emot att kommande försäljningsökningar ska bidra positivt till resultatet, både på kort och lång sikt, men bedömer också att kostnaderna för den amerikanska satsningen kan öka från dagens nivåer.