Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-29 11:42:21

TARGET EVERYONE: FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH OPERATIVT KASSAFLÖDESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Target Everyone, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på 2,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (3,2). Ebitda-resultatet blev -5,6 miljoner kronor (-7,4).

Efter den omvandling bolaget har genomgått, med avyttring av den så kallade legacy-verksamheten, har kostnaderna reducerats.

"Vi gick in i året med en oacceptabel kostnadsnivå på cirka 4 miljoner kronor per månad. Vi kommer nu att gå i nästa år med en ordinär fast kostnadsnivå som har reducerats med nära 69 procent", skriver vd Hosni Teque-Omeirat.

Kostnadsminskningarna är en stor del av att nå målet om positivt kassaflöde, skriver vd.

Kassaflödet från operativ verksamhet och före förändringar i sysselsatt kapital uppgick till -6,3 miljoner (-7,4) under det tredje kvartalet. Sammantaget kassaflöde för kvartalet var -1,1 miljoner kronor (+1,5).

Target Everyone är ett så kallat martech-bolag, som gör att kunder kan strömlinjeforma sin digitala marknadsföring, innehåll och upplevelse med en saas online-plattform.