Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-11 06:58:53

COMBIGENE: ACCEPT PANION-BUD NÅDDE EJ 90% MEN FULLFÖLJER ÄNDÅSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acceptansgraden i Combigenes bud på Panion nådde inte 90 procent men Combigene går ändå vidare med budet och stänger acceptperioden.

Det framgår av pressmeddelanden från både Combigene och Panion.

"Fullföljande av erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i erbjudandehandlingen. De nödvändiga besluten, enligt definition i erbjudandehandlingen, har fattats. Detta villkor har därmed uppfyllts och övriga villkor, däribland villkoret om att Combigene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående aktier, har Combigenes styrelse beslutat att efterge. Combigene fullföljer och avslutar därmed erbjudandet", skriver Combigene.

Styrelsen i Combigene har av denna anledning beslutat om en nyemission av högst 13.740.384 aktier i Combigene, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1.374.038:40 kronor, med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av aktier och teckningsoptioner.

Den slutgiltiga sammanräkningen av aktierna och teckningsoptionerna som lämnades in under den förlängda acceptperioden i budet pågår fortfarande och det slutliga resultatet förväntas kunna offentliggöras den 11 juli 2019.