Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-01 10:44:59

ECOCLIME: HÖJER FINANSIELLA MÅL MED SIKTE PÅ 2021STOCKHOLM (Direkt) Spotlightbolaget Ecoclime höjer sina finansiella mål.

"Resultaten av de senaste 1,5 årens utveckling, baserad på bolagets accelererade tillväxtstrategi, från en nettoomsättning om 3,3 miljoner kronor 2016 (9 mån) till 80 miljoner kronor i rullande årsomsättning oktober 2018, har resulterat i beslut om en höjning av bolagets mål", skriver Ecoclime i ett pressmeddelande.

De nya finansiella målen för 2021 är 500 miljoner kronor i rullande årsomsättning (tidigare mål var 350 miljoner) med en rörelsemarginal om 15 procent (tidigare mål 11 procent).

"Att bolaget nu siktar högre är drivet av den ökande orderingången och att bolagets produkter föreskrivs i allt fler fastighetsprojekt i Sverige, inom affärsområdena inomhusklimat, automation och komfortenergi", skriver Ecoclime.

Nyligen drog Ecoclime upp sitt omsättningsmål för 2018 till 65 miljoner kronor.