Stockholm 12:14
-0,12% Today
+0,36% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-27 14:16:31

Nordisk kollektivtrafikoperatör tecknar avtal om pilot med Crowdsoft

Crowdsoft Technology AB har tecknat avtal med en nordisk kollektivtrafikoperatör att under tre månader utvärdera Crowdsofts kommunikationslösning C-One.


"Kollektivtrafiken är ett nytt stort segment för Crowdsofts C-One och som bekräftar behovet av ett modernt och säkert kommunikationssystem för miljöer med mycket personal spridd över stora geografiska ytor. Vi ser fram mot att genomföra denna pilot tillsammans med operatören och hoppas självfallet att den ska falla väl ut", säger Anders Jönsson, VD på Crowdsoft Technology.

Avtalet löper under tre månader med start under september. En mindre del av kollektivtrafikoperatörens personal kommer att medverka i piloten, medan utvärderingen dock sker ur ett helhetsperspektiv för organisationen. Pilotavtalet har ingen betydande påverkan på omsättningen för 2017.

Crowdsofts kommunikationssystem, C-One är utformat för operativt arbete i miljöer där ett stort antal människor vistas. Systemet är utvecklat så att användare kan kommunicera med varandra, enskilt och i grupp, på ett modernt och enkelt sätt i ett eget säkert system. Det är ett server- och app-baserat system där användarna kommunicerar via C-One appen på sin smartphone. Systemets goda möjligheter för bred samverkan och kommunikation i flera olika typer av format, gör det även lämpat för rapportering och kommunikation vid tillbud och kris. För mer information om Crowdsoft och C-One: www.crowdsoft.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

VD Anders Jönsson

Tel +46 70 765 66 21

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF