Stockholm 17:30
-0,12% Idag
-15,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-02 08:52:22

INTEGRUM: MINSKADE FÖRLUSTEN 3 KV, OMSÄTTNINGEN VÄXTE 46%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum redovisar en minskad förlust för det tredje kvartalet (november-januari) i bolagets brutna räkenskapsår 2019/2020, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

Kvartalets nettoresultat blev -3,9 miljoner kronor (-8,5). Kostnaderna har minskat något under kvartalet medan intäkterna har ökat.

Integrums totala intäkter steg till 8,4 miljoner kronor (5,7), varav nettoomsättningen ökade till 7,7 miljoner kronor (5,3).

"Även om tillväxten på årsbasis varit otillfredsställande så är det ändå glädjande att den positiva trenden från föregående kvartal fortsätter: tillväxten under det gångna kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år är 46 procent. Tillväxten är framförallt hänförlig till ökad omsättning på den amerikanska marknaden vilket är speciellt glädjande", skriver Integrums vd María López i delårsrapporten.

Hon beskriver bolagets utveckling på den amerikanska marknaden som "fortsatt positiv". Det nya samarbetsavtalet med Onkos Medical stärker Integrums position på den amerikanska marknaden väsentligt, då Onkos Medical har en stark position inom samma kundsegment som Integrum, enligt bolaget.

"Vi vet dock av erfarenhet att ledtiderna för införsäljning av OPRATM systemet kan vara långa, vilket gör att det kan dröja fram till hösten 2020 innan samarbetet bär frukt i form av ökad försäljning", skriver María López.

Integrums pågående PMA (premarket approval) ansökan till FDA för OPRATM Implant System fortlöper enligt tidigare kommunicerad plan. Beslut från FDA väntas under hösten 2020, skriver bolaget.