Stockholm 11:12
-0,03% Idag
+18,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-19 14:30:01

Swemet har beslutat att senarelägga 2018 års ordinarie bolagsstämman till den 14 maj


SWEMET HAR BESLUTAT ATT SENARELÄGGA 2018 ÅRS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN TILL DEN 14 MAJ

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 14 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var tisdagen den 10 april 2018.

Linköping 2018-03-19

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 14:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Pressrelease 2018-03-19.pdf

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML