Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-16 15:52:00

ATRIUM LJUNGBERG: FORTSÄTTA INVESTERA RUNT 1,5 MDR KR PER ÅRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg kommer att fortsätta investera omkring 1,5 miljarder per år i egna fastigheter. Under innevarande år hoppas bolaget kunna starta bygge av ett projekt i Hagastaden i Stockholms innerstad och ett annat i Barkarby, nordväst om Stockholms city.

Det sade vd:n Annica Ånäs under fredagseftermiddagens rapportpresentation.

Under 2017 var investeringstakten 1,6 miljarder kronor. Bolaget har i dagsläget pågående projekt med en kvarstående investering på omkring 2,5 miljarder kronor.

Bolaget håller således i nuläget fast vid sitt investeringsmål trots att det nu planerar att även börja bygga bostäder. Finanschefen Martin Lindqvist påpekar dock att investeringar i bostadsrättsprojekt "kommer tillbaka" eftersom lägenheterna säljs. Bolaget planerar säljstart av lägenheter i Sickla söder om Stockholms city under det andra halvåret 2018.

Utöver redan pågående projekt har Atrium Ljungberg "en projektportfölj som ger möjlighet till ytterligare investering om 14 miljarder inom mark vi redan äger", säger Annica Ånäs.

Drygt hälften av ytan i de möjliga utvecklingsprojekten utgörs av bostad och resterande del av kontor, handel, utbildning samt hotell.

Bolaget ser en fortsatt "uppåtrörelse för kontorshyror och en stabil utveckling för detaljhandelshyror", sade vd:n.

Vid årsskiftet svarade kontorsfastigheter för 59 procent av Atrium Ljungbergs totala uthyrningsbara yta och handelsfastigheter för 33 procentenheter.

"Vakansgraden inom detaljhandel har legat stabilt kring 5 procent", sade hon vidare rörande utvecklingen under 2017.

Hon lade till att "fysiska butikerna kommer att finnas kvar i framtiden". Atrium Ljungberg valde sent 2017 att sälja handelsplatsen Port 73 i Haninge söder om Stockholm. Bolaget såg här begränsade möjligheter att komplettera handelsplatsen med sådant som bostäder och kontor.

Annica Ånäs ser framför sig att handel på platser som också innehåller sådant som kontor, restauranger och caféer har goda förutsättningar framöver, trots e-handelns utveckling. Det gäller exempelvis Sickla Handelsplats, strax söder om Stockholms innerstad, framhöll hon.