Stockholm 17:30
-1,57% Idag
+18,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-19 08:43:50

FASTATOR: SUBSTANSVÄRDE 31/3 39:23 KR (33:57)STOCKHOLM (Direkt) Substansvärdet för First North-listade Fastator, vars affärsidé är att vara ett investmentbolag nischat mot fastighetssektorn, uppgick till 39:23 kronor per aktie den 31 mars (33:57).

Det framgår av delårsrapporten. Med aktiens stängningskurs den 31 mars motsvarar det en substanspremie på 36 procent i bolaget, vars styrelseordförande är den före detta näringsministern Björn Rosengren och där den före detta statsministern Carl Bildt sitter i styrelsen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade från 2,0 till minus 8,4 miljoner kronor, och från investeringsverksamheten från 10,0 till minus 113 miljoner kronor.

Periodens nettoresultat minskade från 35 till 20,5 miljoner kronor, enligt rapporten till följd av att värdeförändringarna i de underliggande innehaven var högre i fjol.

Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd och näst största ägare, skriver att det blygsamma resultatet för det första kvartalet är ett resultat av höstens aktiviteter, där fokus till stor del låg på kapialanskaffning, bland annat ett treårigt obligationslån på 500 miljoner kronor.