Stockholm 17:30
+0,46% Idag
+18,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-21 10:23:51

MICROPOS MEDICAL: FÅR RAYPILOTORDER FRÅN REFERENSKLINIKSTOCKHOLM (Direkt) Micropos Medical, som handlas på Aktietorget, meddelar att Helsingfors Universitetssjukhus har beslutat sig för att köpa det Raypilot-system som man har använt och utvärderat under de senaste tre åren.

Ordervärdet ligger i linje med bolagets listpris för Raypilot om 185.000 euro, med avdrag för det arbete som kliniken utfört i egenskap av referensklinik.

Helsingfors Universitetssjukhus är sedan 2014 referensklinik för Raypilot och använder systemet vid extrem så kallad hypofraktionering.

Raypilot är ett system som består av hård-, mjuk- och förbrukningsvaror som möjliggör ökad precision vid strålbehandling av cancer.