Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-12 05:30:35

PM DETTA HÄNDER ONSDAG 12 JUNIRAPPORTER

FIRST NORTH

- Arc Aroma Pure

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- InditexSTÄMMOR

- Bio-Works (extra), JaysBÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Infrea: investerarlunch kl 12.00


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Goldblue: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Jays: anmälningstid i nyemission avslutas

- Multidocker: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Pharmalundensis: första dag för handel utan rätt till uniträtter i nyemission

- Tangiamo Touch: anmälningstid i nyemission avslutas


KAPITALMARKNADSDAG

- Bakkafrost


MAKROSTATISTIK

- Japan: maskinorder april kl 1.50

- Kina: KPI, PPI maj kl 3.30

- Spanien: KPI (def) maj kl 9.00

- USA: KPI maj kl 14.30

- RGK: annonserar emission statsobligationer kl 16.15

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30


POLITIK

- Regeringen: finansminister Magdalena Andersson presenterar analys om välfärdens behov de närmaste två mandatperioderna kl 8.30

- Riksdagen: partiledardebatt kl 9.00


CENTRALBANKER

- Riksbanken: Martin Flodén talar om Riksbankens betalningssystem kl 8.00


MAKRO ÖVRIGT

- Kantar Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten kl 8.00

- RGK: resultat växelemission kl 11.03