Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-28 07:51:47

SIGNATUR FASTIGHETER: FASTIGHETSAFFÄR MED SBB SOM BLIR NY ÄGARESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Signatur Fastigheter har förvärvat sex bostadsfastigheter från SBB. SBB erhåller motsvarande cirka 20 miljoner kronor i form av B-aktier i Signatur som dellikvid. SBB kommer att äga cirka 4 procent av Signatur efter transaktionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De berörda fastigheterna ligger i Osby med en total uthyrbar yta om drygt 10.000 kvadratmeter.

Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 95 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,6 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds per den 7 maj 2021.

I detalj finansieras förvärvet dels genom en riktad emission till SBB om 1.073.537 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18:63 kronor per aktie, dels genom bankfinansiering och egna medel.

Transaktionen ska ses som ett led i Signaturs expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021.

Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheters fastighetsbestånd till cirka 1,3 miljarder kronor.