Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-23 11:19:10

BYGGHANDEL: FLERA FAKTORER SPÅS BEGRÄNSA FÖRSÄLJNINGEN 2018STOCKHOLM (Direkt) Försäljningen i den svenska bygghandeln kommer sannolikt att begränsas under 2018 på grund av turbulensen på bostadsmarknaden, de förstärkta amorteringskraven och prognoser om kommande räntehöjningar.

Det skriver branschorganisationen Byggmaterialhandlarna i ett pressmeddelande.

Bygg- och järnindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,8 procent under 2017. Tillväxten för det fjärde kvartalet landade på 6,3 procent och utvecklingen i december enskilt blev plus 0,8 procent.

"December innebar en blygsam tillväxt men då måste vi hålla i minnet att december 2015 (sista månaden innan ROT-avdraget sänktes) resulterade i en tillväxt på nästan 20 procent", säger Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research, i en skriftlig kommentar och fortsätter:

"Under 2018 tror vi inte på samma ökningstakt. Det som sannolikt kommer att begränsa försäljningen är den turbulens vi ser just nu på bostadsmarknaden, de förstärkta amorteringskraven och prognoser om kommande räntehöjningar. Hushållens ekonomi är dock stark och viljan att investera i bostäder och fritidshus är av tradition stark hos svenskarna, så vi är trots allt försiktigt optimistiska även inför 2018".