Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-14 14:03:26

BellPal Holding: Påminnelse om sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

BellPal Holding AB ("BellPal") informerar idag om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1"), som emitterades i samband med BellPals företrädesemission i november 2021 och riktade emission i mars 2022 pågår just nu.  Sista dag för nyttjande är den 15 juni 2022.


Innehavare av TO 1 har rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i BellPal till en kurs om 0,022 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 kommer BellPal att erhålla cirka 3,2 MSEK. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast klockan 17:00 (CET) den 15 juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

  
Attached html: HTML