Stockholm 09:16
0,00% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-07 09:20:15

POLYPLANK: NETTORESULTATET STEG TILL -1,1 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Polyplank, som bland annat tillhandahåller bullerreducerande plank och profiler för fastighetssektorn, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -1,1 miljoner kronor (-2,7).

Rörelseresultatet förbättrades till -0,7 miljoner kronor (-2,5).

Nettoomsättningen steg till 7,6 miljoner kronor (7,3).

De totala intäkterna minskade dock till 7,1 miljoner kronor (5,2) efter en effekt om -0,6 miljoner kronor (-2,1) i posten förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning.

"Orderingången är idag 24,4 procent bättre än förra året vid samma tidpunkt", skriver Polyplank i delårsrapporten.

"En del förväntade ordrar har tyvärr skjutits upp gång efter gång under hösten och nu skjuts de upp till efter nyår. Trots uppskjutna ordrar räknar vi ändå med att göra ett betydligt bättre fjärde kvartal än 2018 och ett av Polyplanks bästa helårsresultat på ebitda-nivå (före avskrivningar och finansiella kostnader)", uppger bolaget.