Stockholm 17:30
-0,47% Idag
+25,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-25 09:32:04

IRISITY: BRUTTOMARGINAL ÖKADE TILL 83,5% 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) AI-säkerhetsbolaget Irisity, som handlas på First North, ökade omsättningen under tredje kvartalet till 13,9 miljoner kronor (9,2), varav aktiverat arbete stod för 4,5 miljoner (1,3).

Rörelseresultatet, ebitda, uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,7) och bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 83,5 procent (77).

"Bolaget upplever ett starkt globalt marknadsintresse för Iris, men begränsas av kapacitetsbrist i leveransen varför vi avser att kraftigt utöka bemanningen inom såväl SaaS som inbäddad Linux. Vidare kommer R&D att ytterligare stärkas genom nyrekryteringar samt etablering av en tredje utvecklingsenhet", skriver Marcus Bäcklund, vd, i delårsrapporten.