Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-22 08:47:15

ROTTNEROS: RÖRELSERESULTATET HALVERADES 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pappersmassabolaget Rottneros redovisar en omsättning om 617 miljoner kronor för det tredje kvartalet (567).

Rörelseresultatet uppgick till 54 miljoner kronor, drygt en halvering mot motsvarande period 2018 (111).

Nettoresultatet landade på 38 miljoner (82), motsvarande en vinst per aktie om 0:25 kronor (0:54).

"Kvartalets resultat tyngdes främst av de lägre massapriserna och fortsatt höga priser på ved och andra insatsvaror", skriver bolaget vd Lennart Eberleh i rapporten.

Apropå massapriset skriver han att det finns tecken på att marknaden har bottnat och han pekar här främst på "en något förbättrad lagerbalans" samt vissa avisering om prishöjningar i Asien.